Prestatie-indicatoren voor MVO in ziekenhuizen

Steeds meer ziekenhuizen werken aan milieumonitoring met de Milieubarometer en nemen milieumaatregelen aan de hand van de Milieuthermometer Zorg. De laatste jaren verbreedt de aandacht voor milieu zich tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Ziekenhuizen hebben behoefte aan een set goed meetbare MVO-indicatoren die het gemakkelijker maken om kwantitatieve doelen te formuleren en impact te meten. Met het brancheprofiel ziekenhuizen in de MVO-balans maken ze een snelle en uniforme start.

De MVO-balans is gratis beschikbaar en kan gekoppeld worden aan de Milieubarometer. Door de flexibiliteit van het instrument kan goed worden aangesloten bij andere milieu- en MVO-initiatieven zoals bijvoorbeeld de Milieuthermometer Zorg.

Een projectgroep van Amsterdamse ziekenhuizen, aangevuld met leden van Milieuplatform Zorgsector (MPZ), heeft het brancheprofiel ontwikkeld. Het project werd gefinancierd door de gemeente Amsterdam.

MPZ en Stimular stelden samen een concept-lijst van MVO-indicatoren voor ziekenhuizen op. De relevantie en meetbaarheid van de indicatoren werd besproken in de projectgroep. Door de inbreng van de ziekenhuizen is een praktische en inspirerende lijst van MVO-indicatoren ontstaan.

Een voorbeeld

Na selectie van indicatoren uit de lijst kan de MVO-balans van een ziekenhuis er zo uitzien:


De MVO-balans laat zien welk doel voor je ligt en wat er werkelijk gehaald is.
Herco van den Brink, bestuurslid MPZ