Veelgestelde vragen

Wat heb ik aan de MVO-balans?

MVO is een veelomvattend concept. De MVO-balans helpt je om te focussen op de onderdelen die voor je bedrijf relevant zijn. Dit instrument maakt MVO behapbaar en meetbaar!

Hoeveel kost de MVO-balans?

De MVO-balans is (sinds februari 2020) een onderdeel van de Milieubarometer. Als u een Milieubarometerabonnement afsluit is de MVO-balans inbegrepen. Een standaard Milieubarometerstartabonnement kost €198 (excl. BTW) voor de eerste twee kalenderjaren. Misschien kun je gratis starten. Daarna kost de Milieubarometer slechts €70 per jaar (prijspeil 2020). Bestel je Milieubarometer

Voldoe ik met de MVO-Balans aan ISO 26000?

De MVO-balans helpt je bij het uitkiezen en monitoren van meetbare MVO-indicatoren. De indicatorenlijst in de MVO-balans volgt de indeling van Kernthema’s en onderwerpen uit ISO 26000, Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.
Lees verder

Welke meerwaarde biedt de MVO-balans ten opzichte van de “indicatoren” van ISO 26000 of de MVO-Prestatieladder?

De “indicatoren” in ISO 26000 of de MVO-Prestatieladder zijn eigenlijk subthema’s (bijvoorbeeld “Grondstoffen” en “Bijdrage aan het economisch systeem”. Om te kunnen monitoren moeten deze subthema’s nog worden vertaald in meetbare indicatoren. Daar doet de MVO-balans concrete suggesties voor.

Wat is de relatie tussen de MVO-balans en de Milieubarometer?

Zowel de Milieubarometer als de MVO-balans zijn ontwikkeld door Stimular. De CO2-berekeningen, milieu-indicatoren en ingevulde gegevens uit de Milieubarometer kun je in de MVO-balans gebruiken. Lees verder

Kan de MVO-balans ook zonder Milieubarometer?

Dat kon wel, maar sinds februari 2020 is dat niet meer mogelijk. We zijn de twee instrumenten aan het integreren waardoor we het losstaande gebruik van de MVO-balans niet in stand konden houden.

Kan ik al mijn indicatoren in de MVO-balans kwijt?

Er is geen technische begrenzing aan het aantal indicatoren. We zijn er echter bij de ontwikkeling wel vanuit gegaan dat een bedrijf niet meer dan ongeveer twintig MVO-doelen tegelijk kan nastreven. Het dashboard past dan nog mooi op één A4’tje.

Hoe veilig is de MVO-balans?

Op de pagina met gebruikersvoorwaarden staat ons privacy- en beveiligingsbeleid. Op de pagina over veilig werken geven we aan wat je daar zelf aan kunt bijdragen.

Is de MVO-balans ook te gebruiken als een KPI-dashboard?

Ja, de MVO-balans is prima te gebruiken als een dashboard om KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) te verzamelen en monitoren. De prestatie-indicatoren die als voorbeeld in de MVO-balans zitten hebben betrekking op maatschappelijk betrokken ondernemen, maar hier kan een gebruiker zonder enig probleem andere indicatoren aan toevoegen. De indicatoren worden op jaarbasis of halfjaarbasis gemonitord, voor het volgen van ontwikkelingen per week of maand is de MVO-balans niet geschikt.

Komt er ook een MVO-brancheprofiel voor mijn branche?

In samenwerking met branche-organisaties voegt Stimular sinds begin 2015 MVO-brancheprofielen toe aan de MVO-balans. Zo’n profiel bevat de meest relevante MVO indicatoren voor een sector. Bedrijven uit die branche kunnen daarmee nog makkelijker hun MVO-balans samenstellen. Wil je ook voor jouw branche een MVO-profiel laten toevoegen neem dan contact met ons op.

Sluit de MVO-balans aan bij de Sustainable Development Goals?

De Sustainable Development Goals oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de mondiale doelen om een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. De MVO-balans biedt de zeventien doelen aan als een van de profielen waaruit je kunt putten om je eigen doelen te selecteren.