Veelgestelde vragen

Wat heb ik aan de MVO-balans?

MVO is een veelomvattend concept. De MVO-balans helpt u om te focussen op de onderdelen die voor uw bedrijf relevant zijn. Dit instrument maakt MVO behapbaar en meetbaar!

Hoeveel kost de MVO-balans?

De MVO-balans is gratis. Per e-mailadres kunt u één gratis MVO-balans aanmaken.
Lees verder

Voldoe ik met de MVO-Balans aan ISO 26000?

De MVO-balans helpt u bij het uitkiezen en monitoren van meetbare MVO-indicatoren. De indicatorenlijst in de MVO-balans volgt de indeling van Kernthema’s en onderwerpen uit ISO 26000, Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.
Lees verder

Welke meerwaarde biedt de MVO-balans ten opzichte van de “indicatoren” van ISO 26000 of de MVO-Prestatieladder?

De “indicatoren” in ISO 26000 of de MVO-Prestatieladder zijn eigenlijk subthema’s (bijvoorbeeld “Grondstoffen” en “Bijdrage aan het economisch systeem”. Om te kunnen monitoren moeten deze subthema’s nog worden vertaald in meetbare indicatoren. Daar doet de MVO-balans concrete suggesties voor.

Wat is de relatie tussen de MVO-balans en de Milieubarometer?

Zowel de Milieubarometer als de MVO-balans zijn ontwikkeld door Stimular. Bedrijven en organisaties met een Milieubarometerabonnement kunnen de CO2-berekeningen, milieu-indicatoren en ingevulde gegevens uit de Milieubarometer eenvoudig gebruiken in de MVO-balans. Lees verder

Kan de MVO-balans ook zonder Milieubarometer?

Ja, dat kan. Wij bevelen het gebruik van de Milieubarometer wel aan omdat u daarmee eenvoudig bepaalt welke milieu-indicatoren relevant zijn voor uw organisatie en welke eenheid u het beste kunt kiezen voor uw milieudoelen, bijvoorbeeld per fte of per euro omzet.

Kan ik al mijn indicatoren in de MVO-balans kwijt?

Er is geen technische begrenzing aan het aantal indicatoren. We zijn er echter bij de ontwikkeling wel vanuit gegaan dat een bedrijf niet meer dan ongeveer twintig MVO-doelen tegelijk kan nastreven. Het dashboard past dan nog mooi op één A4’tje.

Hoe veilig is de MVO-balans?

Op de pagina met gebruikersvoorwaarden leest u ons privacy- en beveiligingsbeleid. Op de pagina over veilig werken geven we aan wat u daar zelf aan kunt bijdragen.

Is de MVO-balans ook te gebruiken als een KPI-dashboard?

Ja, de MVO-balans is prima te gebruiken als een dashboard om KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) te verzamelen en monitoren. De prestatie-indicatoren die als voorbeeld in de MVO-balans zitten hebben betrekking op maatschappelijk betrokken ondernemen, maar hier kan een gebruiker zonder enig probleem andere indicatoren aan toevoegen. De indicatoren worden op jaarbasis gemonitord, voor het volgen van ontwikkelingen per week of maand is de MVO-balans niet geschikt.

Komt er ook een MVO-brancheprofiel voor mijn branche?

In samenwerking met branche-organisaties voegt Stimular sinds begin 2015 MVO-brancheprofielen toe aan de MVO-balans. Zo’n profiel bevat de meest relevante MVO indicatoren voor een sector. Bedrijven uit die branche kunnen daarmee nog makkelijker hun MVO-balans samenstellen. Wilt u ook voor uw branche een MVO-profiel laten toevoegen neem dan contact met ons op.

Sluit de MVO-balans aan bij de Sustainable Development Goals?

De Sustainable Development Goals oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de mondiale doelen om een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. De MVO-balans biedt de zeventien doelen aan als een van de profielen waaruit u kunt putten om uw eigen doelen te selecteren.