Drie voorbeeld balansen

MVO impact meten

  • Wil je het veelomvattende concept MVO behapbaar maken?
  • Wil je MVO doelen formuleren?
  • Wil je MVO impact meten en monitoren?
  • Wil je het MVO-resultaat weergeven in kleurrijke grafieken?
  • Wil je daarvoor een flexibel, instrument dat aansluit bij ISO26000?

De MVO-balans van stichting Stimular is het instrument waarmee u in een handomdraai je eigen dashboard voor MVO samenstelt. De MVO-balans bevat een etalage van meetbare MVO-indicatoren, ingedeeld in de kernthema’s uit ISO 26000.

Met enkele klikken plaats je de voor uw organisatie meest relevante indicatoren op het dashboard. Vervolgens leg je daar een ambitie voor vast. Bijvoorbeeld het verminderen van de CO2-uitstoot van wagenpark met 3% per jaar of het verdubbelen van de opleidingsplaatsen binnen 2 jaar.

De MVO-balans laat met stoplichtkleuren (rood-oranje-groen) zien of de ambitie wordt gehaald. de vorderingen worden samengevat op een kleurrijk dashboard.
Lees verder bij: Hoe werkt het?

Aansluiting bij andere instrumenten

De MVO-balans is een extensie van de Milieubarometer. Sinds februari 2020 worden ze als een combinatiepakket aangeboden. De Milieubarometer gebruik je om de belangrijkste milieu-indicatoren te bepalen en te meten. In de MVO-balans hang je daar doelen aan en kun je uitbreiden naar andere MVO-thema’s. Lees meer over de combinatie met de Milieubarometer.

De MVO-balans is een handig hulpmiddel voor het meten van doelen of indicatoren voor:
ISO 26000

Met de MVO-balans zet je een stap verder met het meten van Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Met veel plezier heb ik kennisgemaakt met de MVO-balans. Een erg handige en duidelijke tool waar ik graag mijn voordeel mee doe.
Aldert van de Kamp MVO-coördinator bij Intertaste