Tien tips voor MVO-doelstellingen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt tastbaarder als u bijpassende MVO-doelstellingen formuleert. U werkt daarmee ook aantoonbaar aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De volgende tien tips helpen u snel op weg naar een set bruikbare MVO-doelen.

1. Kwantificeer uw doelen

Vertaal kwalitatieve doelen (Wij scheiden zoveel mogelijk afval) naar kwantitatieve (In drie jaar verbeteren we onze afvalscheiding van 40% naar 60%). Kwantitatieve MVO-doelen maken MVO behapbaar en zetten mensen in beweging. Niet alle MVO-ambities zijn direct te kwantificeren maar er zijn altijd indicatoren te bedenken om het gewenste doel te meten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het aantal openstaande RI&E actiepunten als maat voor verbetering van de ARBO omstandigheden.
  • het aantal inkoopcontracten met duurzaamheidsclausules als maat voor Duurzaam Inkopen.

2. Breng focus aan

MVO is een veelomvattend begrip, u zult daarom moeten kiezen waar uw MVO-prioriteit ligt. Focus op de thema’s waar uw organisatie een grote impact op duurzaamheid heeft: bijvoorbeeld de sociale omstandigheden bij de productie, de CO2-uitstoot van uw wagenpark of het advies over duurzaamheid aan uw klanten. Kies uw doelen op de thema’s die er toe doen. U kunt daarbij gebruik maken van instrumenten die prioriteiten in kaart brengen, zoals de Milieubarometer voor de grootste milieubelasting in uw interne bedrijfsvoering en de MVO-risicochecker voor uw MVO-speerpunten bij internationaal zakendoen.

3. Wees selectief

Streef naar maximaal vijftien MVO-doelen tegelijk. Hoe meer doelen u stelt, hoe meer u uw aandacht moet spreiden. Weersta de verleiding om indicatoren te kiezen die geen uitdaging meer vormen of waar uw prioriteit niet ligt. Kies de meest geschikte indicator per thema. Kies bijvoorbeeld voor het vergroenen van uw wagenpark OF ‘aantal voertuigen met een A-label’ OF ‘CO2-uitstoot wagenpark’ maar niet beide.

4. Zoek voorbeelden van MVO-doelstellingen

U hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Doe inspiratie op in (MVO-)jaarverslagen van branchegenoten. Kijk naar indicatoren die duurzaamheidskeurmerken of initiatieven zoals Rank-a-Brand hanteren. Ook kunt u indicatoren shoppen in de MVO-balans; daar vindt u een flinke collectie voorbeeld-indicatoren uit meerdere branches.

5. Kies voor goed meetbare gegevens

Zorg dat het meten van de MVO-doelstellingen weinig extra administratie oplevert. Maak zoveel mogelijk gebruik van al beschikbare gegevens of gegevens die simpel te verzamelen zijn. Anders loopt u het risico dat de gegevens helemaal niet verzameld worden.

6. Toets doelstellingen

Toets doelstellingen bij verantwoordelijken, directie en externe stakeholders. Zorg dat de doelstellingen acceptabel zijn door ze aan betrokkenen voor te leggen en suggesties te vragen voor aanpassingen. Een grafiekje met historische waarden maakt het makkelijker om haalbare doelen te formuleren.

7. Alleen maar groen is saai

MVO-balans stoplichtkleuren Als alle MVO-doelstellingen alle jaren makkelijk gehaald worden (het stoplicht op groen staat) waren ze waarschijnlijk niet ambitieus genoeg. Stel uw doel bij of vervang deze indicator door een andere MVO-doelstelling.

8. Alleen maar rood en oranje is demotiverend

Als een MVO-doelstelling jaar op jaar niet gehaald worden is dat demotiverend. Onderzoek de oorzaak en wijzig de indicator dan wel de doelwaarde.

9. Schroom niet om indicatoren aan te passen

Als de gekozen MVO-indicator niet meetbaar blijkt of de uitkomst geen correct beeld geeft, pas dan de doelstelling aan. Als bijvoorbeeld verlaging van de CO2-uitstoot een doelstelling is, maar de CO2-uitstoot stijgt door uitbreiding van het bedrijf overweeg dan om te switchen naar CO2-uitstoot per medewerker, per m2 of per productieomvang.

10. Maak kleurrijke grafieken van uw prestaties

Maak mensen nog enthousiaster om aan MVO te werken door de MVO-vorderingen regelmatig en begrijpelijk te presenteren.

MVO-doelstelling grafiek

De tien tips en de MVO-balans

Deze tien ervaringstips voor het formuleren en monitoren van MVO-doelen heeft stichting Stimular gebruikt om de MVO-balans te ontwikkelen zodat bedrijven makkelijker MVO-doelen selecteren en monitoren:

  • De MVO-balans heeft tientallen MVO-voorbeelddoelen.
  • Voor diverse branches is er een selectie met MVO-voorbeelddoelen.
  • Gekozen doelen past u in een handomdraai aan uw eigen situatie aan.
  • U kunt selecteren welke indicatoren/doelen u in het totaalplaatje wilt tonen.
  • U kunt meer indicatoren in de gaten houden en gebruiken voor analyses.
  • Met stoplichtkleuren ziet u in één keer welke doelen wel en niet zijn gehaald.
  • In de grafiekjes van de MVO-balans kunt u ‘spelen’ met de doelwaarden en direct het effect van een doelwijziging (bijvoorbeeld van 3 naar 5% besparing per jaar) zien.
  • U kunt de MVO-balans koppelen aan de Milieubarometer en de kengetallen en grafiekwaarden uit de barometer automatisch laten overnemen.

Meer weten over het gratis starten met de MVO-balans

Veel succes met de selectie van uw MVO-doelstellingen!