MVO-balans prima voor Energiebeoordeling CO2-Prestatieladder

De Synorga Groep uit Barendrecht heeft het CO2-Prestatieladder-certificaat. Om het certificaat te behouden moest ze in 2016 een Energiebeoordeling opstellen (eis 2. A.3). Dit is een analyse van het huidige en historische energieverbruik, waarbij prioriteiten en kansen voor verbetering worden vastgelegd.

Synorga gebruikt de Milieubarometer voor het opstellen van haar CO2-footprint; de MVO-balans is het verlengstuk daarvan voor het monitoren van haar CO2-reductiedoelen.

Het opstellen van de Energiebeoordeling

Toen Synorga de verbruikscijfers van energie en voertuigbrandstof over het laatste jaar weer had ingevuld in de Milieubarometer bleek het opstellen van de Energiebeoordeling een vrij simpele exercitie. Door de koppeling met de Milieubarometer werden de energiegegevens in de MVO-balans weergegeven in zeven grafieken met stoplichtkleuren ten aanzien van de besparingsdoelen. Bij de grafieken in de MVO-balans schreef Synorga een toelichting op de ontwikkeling. De grafiekjes konden daarna inclusief toelichting via simpel knip- en plakwerk overgenomen worden in een rapport.

Door het toevoegen van een inleiding (iets meer dan een A4tje) werd dit gecompleteerd tot een Energiebeoordeling die voldoet aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Zo maakte Synorga met weinig moeite de balans op: op welke punten lag ze on target en op welke punten moest er nog een tandje bij om hun besparingsdoelen te halen.

Voorbeeldgrafieken uit Energiebeoordeling

Onderstaande twee plaatjes uit de Energiebeoordeling zijn geknipt uit de MVO-balans van Synorga. Deze twee gaan over het elektriciteitsgebruik. De meetwaardes komen uit de gekoppelde Milieubarometer. De eerste grafiek toont het absolute elektriciteitsverbruik en analyseert aan de hand daarvan dat beter naar kWh/medewerker gekeken kan worden. Dat gebeurt in de tweede grafiek, die een ander beeld laat zien.