Duurzaamheidsverslag steeds beeldender

Stimular streeft al sinds haar oprichting in 1990 ernaar met respect voor Milieu, Mens en Maatschappij te werken. Dat kan ook niet anders als je je de ‘Werkplaats voor Duurzaam Ondernemen’ noemt. Maar wat is dan duurzaam en hoe laat je zien dat het meer is dan mooie woorden?

2011

Stimular Duurzaamheidsverslag2011 Stimular schrijft haar eerste Duurzaamheidsverslag. De medewerkers van Stimular stelden gezamenlijk vast welke thema’s de grootste impact op de Stimular duurzaamheid hebben:

  1. Werken aan onze missie
  2. Duurzame bedrijfsvoering
  3. Gemotiveerde medewerkers
  4. Maatschappelijke inzet
  5. Economische prestatie

Bij elk thema werden meetbare duurzaamheidsdoelen geformuleerd. We kozen veertien doelen.

Vervolgens zochten we bij elk doel een geschikte indicator om het doel te monitoren. De voortgang op de MVO-indicatoren werd weergegeven in tabellen en enkele Excel-grafieken. Het was een mooie eerste stap.

2013

Stimular Duurzaamheidsverslag2011 Bij het schrijven van het verslag over 2013 was de vernieuwde MVO-balans beschikbaar voor het maken van mooie grafieken van de MVO-indicatoren. Gekleurde bolletjes en een groen doelvlak lieten in één oogopslag zien hoe het ervoor stond.
Het duurzaamheidsverslag 2013 kunt u nog downloaden van de website.

2015

Intussen zijn we alweer toe aan ons derde Duurzaamheidsverslag waarin we de lat weer een stukje hoger legden omdat we in 2015 een ISO-26000 MVO-zelfverklaring opstelden. Het verslag moest daar natuurlijk op aansluiten.

Stimular Duurzaamheidsverslag2015 In 2015 was het tijd voor een actualisatie van onze MVO-doelen: wat zijn onze MVO-prioriteiten, wat zijn uitdagende en realistische doelen voor komende jaren. Op basis daarvan hebben we diverse doelen aangepast. Zo is ons doel voor het aantal stagiaires per jaar verhoogd van 2 naar 3 en is de doellijn voor besteding van het budget voor goede doelen nu vastgezet op 85% (we moeten er stevig aan trekken om dit weer te halen). Hieronder ziet u de grafiekjes voor deze twee indicatoren uit het duurzaamheidsverslag 2015.

Daaronder ziet u de totaalbalans voor de MVO-doelen van stichting Stimular.

Meer zien? Download het complete duurzaamheidsverslag of kijk op www.stimular.nl/onze_duurzaamheid