De relatie tussen de MVO-balans en de MVO Prestatieladder

De MVO-balans helpt je bij het uitkiezen en monitoren van meetbare MVO-indicatoren. Het instrument heeft een speciaal ‘profiel’ conform de indeling van de MVO Prestatieladder. De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om, ge├»nspireerd door de ISO 26000 richtlijn, een MVO management systeem te certificeren. In het betreffende profiel staan alle items waarvoor de MVO Prestatieladder vraagt om een meetbare indicator.

Kernthema’s MVO Prestatieladder

MVO-Prestatieladder

  1. Behoorlijk Bestuur
  2. Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
  3. Mensenrechten
  4. Eerlijk zakendoen
  5. Consumenten aangelegenheden
  6. Milieu, grondstoffen, energie, emissies
  7. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Het profiel in de MVO-balans

In de MVO-balans vind je alle indicatoren uit de MVO Prestatieladder makkelijk terug, genummerd conform de indicatorenlijst van de MVO Prestatieladder. Zo kun je snel een MVO-balans aanmaken met de 13 verplichte indicatoren. Of een stap verder gaan en keuzeindicatoren toevoegen. De nummers van de keuzeindicatoren zijn gemarkeerd met een K, bijvoorbeeld ‘[19K] Etikettering van producten en diensten’.

Daarna pas je de gekozen MVO-indicatoren aan zodat het voor jouw bedrijf passende en meetbare indicatoren worden; titel, eenheid, toelichting, alles is wijzigbaar. Je kunt ook zelf bedachte indicatoren of indicatoren uit andere profielen invoegen.

Meetbare MVO-doelen stellen en monitoren

De MVO-balans doet automatisch suggesties voor doelstellingen per indicator, bijvoorbeeld 3% energiebesparing per jaar. Je kunt de doelen naar eigen inzicht aanpassen. Vervolgens monitort je eenvoudig je voortgang op de gekozen MVO-indicatoren ten opzichte van de doelen.