De MVO-Balans voor interne communicatie

De drukkerij MullerVisual gebruikt sinds 2011 de Milieubarometer voor haar milieuregistratie. Hieronder ziet u hun Milieumeter (per kilogram drukwerk) naast die van het branchegemiddelde voor grote offsetdrukkerijen.


MVO-indicatoren voor de grafische industrie

In april 2016 is de Milieubarometer van MullerVisual gekoppeld aan de MVO-balans. Het bedrijf maakte gebruik van het brancheprofiel voor de grafische industrie met een voorselectie van MVO-indicatoren. Dit zorgde voor een soepele start.

Interne communicatie

Tot nu toe gebruikt MullerVisual de MVO-balans vooral intern. “De grafieken maken platte cijfers en abstracte thema’s visueel en helpen zo om mensen beter te informeren” aldus KAM-Manager Frank Winter. Hij overlegt aan de hand van de MVO-balansgrafieken met betrokken collega’s. Onder andere met de HR-manager over het ziekteverzuim, en met de technisch directeur de ontwikkelingen op het gebied van wasmiddelen gebruik. Het KAM-beleid wordt op deze manier op de juiste plekken aangescherpt door het inplannen van (besparings)maatregelen. Dat bespaart kosten, verbetert de milieubelasting en de MVO-prestatie.