MVO-indicatoren selecteren

Bij ‘Instellingen’ stelt u uw MVO-dashboard samen. Hier kunt u kiezen uit de etalage’s met suggesties voor indicatoren en thema’s. Behalve het profiel ‘algemeen’ zijn er profielen voor diverse branches, keurmerken en initiatieven. De meeste etalages zijn geordend naar de thema’s uit ISO 26000, de richtlijn voor Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. U zit hier echter geheel niet aan vast. Alle indicatoren en thema’s kunnen veranderd en gehergroepeerd worden.

Let op Bent u niet de hoofdgebruiker van de MVO-balans dan heeft u mogelijk geen toegang tot ‘instellingen’. Zie: gebruikersbeheer voor meer informatie.

Welke en hoeveel indicatoren en thema’s?

Ga uit van de MVO-thema’s en indicatoren die voor uw bedrijf belangrijk zijn:

 • welke thema’s verdienen extra aandacht (gaan nu niet zoals u wilt)?
 • welke indicatoren vindt u belangrijk om te volgen ook al gaat het nu goed?
 • wat vinden uw medewerkers, klanten, opdrachtgevers of omwonenden belangrijk?

En wat betreft het aantal:

 • Selecteer in de etalage alle MVO-indicatoren en thema’s die u aanspreken.
 • Selecteer ook items die lijken op iets dat u wilt toevoegen, u kunt deze later makkelijk aanpassen.
 • In de volgende stap verwijdert, verandert en hergroepeert u de indicatoren en thema’s.
 • Ons advies is dat u uiteindelijk uitkomt op 3 tot 7 thema’s en 5 tot 20 indicatoren.

Looptijd instellen

Een nieuw aangemaakte MVO-balans heeft als looptijd het eerste jaar in de Milieubarometer t/m drie jaar in de toekomst. U kunt deze periode verlengen of inkorten op de pagina instellingen. Als u de looptijd inkort verdwijnen in de MVO-balans de ingevulde waarden voor de jaren die u weghaalt. Waarden overgenomen uit de Milieubarometer blijven natuurlijk in de Milieubarometer staan, de MVO-balans kopieert alleen uit de Milieubarometer.

Om een bepaald jaar (tijdelijk) niet mee te nemen in de balans en de grafieken, bijvoorbeeld omdat de cijfers uit dat jaar (nog) niet compleet zijn, dan kunt u dat jaar hier uitvinken.

Looptijd

MVO-thema’s toevoegen

De basis voor uw MVO-balans legt u door voorbeeldthema’s en -indicatoren uit de lijst toe te voegen aan uw eigen MVO-Balans. Kies de thema’s en onderwerpen die het meest lijken op wat u zelf wilt.

Thema toevoegen

Klikt u op de thematitel dan klapt het menu uit en ziet u welke voorbeeldindicatoren daaronder hangen. Een thema voegt u toe via de + rechts. U komt dan in een keuzescherm:

 • Pas links desgewenst de naam van het thema aan en wijzig de positie.
 • Vink rechts één of meer indicatoren aan. U kunt de titels daarvan later naar
  uw eigen wens aanpassen.
 • Kies opslaan.

Thema toevoegen

De volgende stap is het koppelen van de indicatoren aan de Milieubarometer en/of het wijzigen van titel, eenheid of toelichting. Dat doet u via indicatoren aanpassen

Losse MVO-indicatoren toevoegen

U kunt ook losse indicatoren toevoegen via de + rechts achter een indicator.

Indicator toevoegen

U komt dan in een keuzescherm:

 • Pas desgewenst de naam, eenheid en omschrijving van de indicator aan.
 • Leg een koppeling met de Milieubarometer als de waarden van deze indicator uit de Milieubarometer wilt overnemen. U kunt kiezen uit invulwaarden, kengetallen (die in uw Milieubarometer aan staan) en de hoogte van de staafjes de Milieubarometergrafiek (totale milieuscore of de milieuscore van een onderdeel, zoals afval).
 • Kies eventueel voor het normeren van de waarden per…
 • U kunt ervoor kiezen deze indicator niet te tonen in de totaalbalans.
 • Rechts kunt u kiezen waar de indicator in de MVO-balans lijst wordt toegevoegd door op de lijn tussen twee items te klikken.
 • Kies opslaan.

MVO-indicator toevoegen

Instellingen overnemen van andere MVO-balans

Heeft u meerdere MVO-balansen in een account? (Een optie als u meerdere Milieubarometers in één abonnement heeft, bv voor verschillende vestigingen.) Dan kunt u op de pagina instellingen in één keer de MVO-balans instellingen van een andere balans overnemen.

Let op, dit is vooral interessant bij de start; want alle instellingen worden overschreven. Zowel de selectie van thema’s als indicatoren als ingestelde doelwaarden en zelfs de koppelingen met de Milieubarometer worden overgenomen. Werkt de Milieubarometerkoppeling niet? Zorg dan dat in de Milieubarometer het kengetal waar de koppeling naar wijst ook voor deze Milieubarometer zichtbaar wordt (finetuning kengetallen).