MVO-indicatoren selecteren

Bij ‘Instellingen’ stelt je je MVO-dashboard samen. Hier kunt je kiezen uit de etalage’s met suggesties voor indicatoren en thema’s. Behalve het profiel ‘algemeen’ zijn er profielen voor diverse branches, keurmerken en initiatieven. De meeste etalages zijn geordend naar de thema’s uit ISO 26000, de richtlijn voor Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Je zit hier echter geheel niet aan vast. Alle indicatoren en thema’s kunnen veranderd en gehergroepeerd worden.

Let op Bent je niet de hoofdgebruiker van de MVO-balans dan heb je mogelijk geen toegang tot ‘instellingen’. Zie: gebruikersbeheer voor meer informatie.

Welke en hoeveel indicatoren en thema’s?

Ga uit van de MVO-thema’s en indicatoren die voor jouw organisatie belangrijk zijn:

 • welke thema’s verdienen extra aandacht (gaan nu niet zoals je wilt)?
 • welke indicatoren vind je belangrijk om te volgen ook al gaat het nu goed?
 • wat vinden medewerkers, klanten, opdrachtgevers of omwonenden belangrijk?

En wat betreft het aantal:

 • Selecteer in de etalage alle MVO-indicatoren en thema’s die je aanspreken.
 • Selecteer ook items die lijken op iets dat je wil toevoegen, je kunt deze later makkelijk aanpassen.
 • In de volgende stap verwijdert, verandert en hergroepeer je de indicatoren en thema’s.
 • Ons advies is dat je uiteindelijk uitkomt op 3 tot 7 thema’s en 5 tot 20 indicatoren.

Looptijd instellen

Een nieuw aangemaakte MVO-balans heeft als looptijd het eerste jaar in de Milieubarometer t/m drie jaar in de toekomst. Je kunt deze periode verlengen of inkorten op de pagina instellingen. Als je de looptijd inkort verdwijnen in de MVO-balans de ingevulde waarden voor de jaren die je weghaalt. Waarden overgenomen uit de Milieubarometer blijven natuurlijk in de Milieubarometer staan, de MVO-balans kopieert alleen uit de Milieubarometer.

Om een bepaald jaar (tijdelijk) niet mee te nemen in de balans en de grafieken, bijvoorbeeld omdat de cijfers uit dat jaar (nog) niet compleet zijn, dan kunt je dat jaar hier uitvinken.

Looptijd

MVO-thema’s toevoegen

De basis voor uw MVO-balans leg je door voorbeeldthema’s en -indicatoren uit de lijst toe te voegen aan je eigen MVO-Balans. Kies de thema’s en onderwerpen die het meest lijken op wat je zelf wilt.

Thema toevoegen

Klikt je op de thematitel dan klapt het menu uit en ziet je welke voorbeeldindicatoren daaronder hangen. Een thema voegt je toe via de + rechts. Je komt dan in een keuzescherm:

 • Pas links desgewenst de naam van het thema aan en wijzig de positie.
 • Vink rechts één of meer indicatoren aan. Je kunt de titels daarvan later naar eigen wens aanpassen.
 • Kies opslaan.

Thema toevoegen

De volgende stap is het koppelen van de indicatoren aan de Milieubarometer en/of het wijzigen van titel, eenheid of toelichting. Dat doet je via indicatoren aanpassen

Losse MVO-indicatoren toevoegen

Je kunt ook losse indicatoren toevoegen via de + rechts achter een indicator.

Indicator toevoegen

Je komt dan in een keuzescherm:

 • Pas desgewenst de naam, eenheid en omschrijving van de indicator aan.
 • Leg een koppeling met de Milieubarometer als je de waarden van deze indicator uit de Milieubarometer wilt overnemen. Je kunt kiezen uit invulwaarden, kengetallen (die in uw Milieubarometer aan staan) en de hoogte van de staafjes de Milieubarometergrafiek (totale milieuscore of de milieuscore van een onderdeel, zoals afval).
 • Kies eventueel voor het normeren van de waarden per…
 • Je kunt ervoor kiezen deze indicator niet te tonen in de totaalbalans.
 • Rechts kunt je kiezen waar de indicator in de MVO-balans lijst wordt toegevoegd door op de lijn tussen twee items te klikken.
 • Kies opslaan.

MVO-indicator toevoegen

Instellingen overnemen van andere MVO-balans

Heb je meerdere MVO-balansen in een account? (Een optie als je meerdere Milieubarometers in één abonnement hebt, bv voor verschillende vestigingen.) Dan kunt je op de pagina instellingen in één keer de MVO-balans instellingen van een andere balans overnemen.

Let op, dit is vooral interessant bij de start; want alle instellingen worden overschreven. Zowel de selectie van thema’s als indicatoren als ingestelde doelwaarden en zelfs de koppelingen met de Milieubarometer worden overgenomen. Werkt de Milieubarometerkoppeling niet? Zorg dan dat in de Milieubarometer het kengetal waar de koppeling naar wijst ook voor deze Milieubarometer zichtbaar wordt (finetuning kengetallen).