Indicatorenlijst aanpassen

MVO-thema wijzigen of verwijderen

Thema wijzigen

Klik op een thema (vette letters op diepblauw) van uw MVO-balans. U komt dan in een scherm waar u het volgende kunt:

 • de naam van het thema aanpassen
 • het thema op een andere plek zetten in de lijst
 • Het thema verbergen/zichtbaar maken op het dashboard.
 • het thema verwijderen (inclusief de indicatoren die eronder hangen)

Thema wijzigen

MVO-indicator wijzigen of verwijderen

Klik op een indicator (lichtblauw) van uw MVO-Balans. U komt dan in een scherm waar u het volgende kunt:

 • de naam van de indicator aanpassen
 • een koppeling met gegevens uit de Milieubarometer instellen (als uw MVO-balans gekoppeld is aan een Milieubarometer) U kunt hierbij kiezen uit alle invulvelden en kengetallen die in uw Milieubarometer ‘aan’ staan. Wilt u een efficiencyindicator die nog niet in de lijst staat, zet deze dan ‘aan’, in uw Milieubarometer, bij finetuning van de kengetallen. Daarna kunt u in de MVO-balans deze indicator koppelen.
  Andersom als u een gekoppeld kengetal in de Milieubarometer ‘uit’ zet via finetuning, wordt de koppeling met de MVO-balans verbroken en worden geen waarden getoond. Een koppeling is zichtbaar door het kettingsymbool naast de MVO-indicator.
 • instellen of deze indicator in de balans/het dashboard wordt getoond (default = ‘tonen’)
 • de eenheid aanpassen waarin de indicator gemeten wordt
 • de toelichtingstekst aanpassen (aan uw eigen situatie en keuze)
 • de indicator verplaatsen (onder welk thema en op welke plek)
 • de indicator verwijderen

Indicator wijzigen