Indicatorenlijst aanpassen

MVO-thema wijzigen of verwijderen

Thema wijzigen

Klik op een thema (vette letters op diepblauw) van uw MVO-balans. Je komt dan in een scherm waar je het volgende kunt:

 • de naam van het thema aanpassen
 • het thema op een andere plek zetten in de lijst
 • Het thema verbergen/zichtbaar maken op het dashboard.
 • het thema verwijderen (inclusief de indicatoren die eronder hangen)

Thema wijzigen

MVO-indicator wijzigen of verwijderen

Klik op een indicator (lichtblauw) van uw MVO-Balans. Je komt dan in een scherm waar je het volgende kunt:

 • de naam van de indicator aanpassen
 • een koppeling met gegevens uit de Milieubarometer instellen Je kunt hierbij kiezen uit alle invulvelden en kengetallen die in de Milieubarometer ‘aan’ staan. Wilt je een efficiencyindicator die nog niet in de lijst staat, zet deze dan ‘aan’, in je Milieubarometer, bij finetuning van de kengetallen. Daarna kun je in de MVO-balans deze indicator koppelen.
  Andersom als je een gekoppeld kengetal in de Milieubarometer ‘uit’ zet via finetuning, wordt de koppeling met de MVO-balans verbroken en worden geen waarden getoond. Een koppeling is zichtbaar door het kettingsymbool naast de MVO-indicator.
 • instellen of deze indicator in de balans/het dashboard wordt getoond (default = ‘tonen’)
 • de eenheid aanpassen waarin de indicator gemeten wordt
 • de toelichtingstekst aanpassen (aan uw eigen situatie en keuze)
 • de indicator verplaatsen (onder welk thema en op welke plek)
 • de indicator verwijderen

Indicator wijzigen