Hoe werkt de MVO-balans?

Hieronder ziet je de vijf stappen om te komen tot een MVO-dashboard met behulp van de MVO-balans. Meer details vindt je in de handleiding. Of kijk bij de cases voor inspiratie.

Selecteren indicatoren

Selecteer de MVO indicatoren die voor jouw bedrijf relevant zijn uit de lijst.

Meetwaarden invullen

Vul per indicator de meetwaarde van het afgelopen jaar in of koppel indicatoren aan je Milieubarometer. In dat geval worden de meetwaardes automatisch geïmporteerd.

Grafieken

Per indicator krijg je een grafiek van de voortgang.

Aanpassen doelen

Pas eventueel het voorgestelde doelvlak per indicator aan.

Dashboard

Op het dashboard wordt de score ten opzichte van de doelen samengevat.

Met de MVO-balans wordt duidelijk of- en in welke mate de verduurzaming tot resultaat leidt.
Herco van den Brink, adviseur Milieu en Energie 's-Heeren Loo zorggroep