Profielen gebruiken

De basis voor uw MVO-balans leg je door voorbeeldthema’s en -indicatoren toe te voegen aan je eigen MVO-Balans. Je kunt hiervoor shoppen in een of meerdere profielen in de MVO-balans. Er zijn twee soorten:

MVO Brancheprofielen

Algemene MVO-indictoren, zoals CO2-uitstoot en ziekteverzuim zijn hier aangevuld met branche specifieke MVO-indicatoren. Zoals voor een ziekenhuis ‘aantal gevaarlijke stoffen’ en ‘gemiddelde wachtkamertijd’.

Andere MVO-profielen

Profielen die aansluiten bij een keurmerk of kader zoals

  • CO2-prestatieladder
  • een bedrijfscollectief zoals de DO!Challenge in Houten.
  • De MVO-Wijzer
  • MVO-Prestatieladder
  • De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties met de mondiale duurzaamheidsvraagstukken. Veel goals liggen buiten de directe invloedssfeer van MKB-bedrijven. Daarom bieden we de lijst goals aan als referentie en inspiratie zonder voorbeelddoelen per goal. We bieden een Engelse en een Nederlandse versie aan.

Hoe werkt het?


Ga in de MVO-balans naar ‘Instellingen’ en selecteer via het keuzemenu (zie plaatje hierboven) het profiel waar je uit wil shoppen. Je kunt net als vanuit het basisprofiel waarmee je start zowel losse indicatoren als thema’s met een of meer onderliggende indicatoren toevoegen.