MVO-balans jaren splitsen

De MVO-balans start standaard als monitor van hele jaren. U kunt dit uitbreiden naar monitoring van kleinere periodes: halfjaar-, kwartaal- of tertiaal- (viermaands) monitoring. U behoudt altijd de jaarmonitoring. Hoe het werkt leest u hieronder.

Splitsen instellen

Jaren splitsen doet u op de pagina ‘Instellingen’.

  • Als u de splitsing wijzigt of verwijdert worden met de hand ingevulde gegevens in de MVO-balans definitief verwijderd.
  • Met de barometer gekoppelde gegevens worden natuurlijk niet definitief verwijderd. Die worden weer ge├»mporteerd uit de Milieubarometer als u de splitsing weer activeert.
  • Werkt u in de Milieubarometer met gesplitste jaren, kies dan in de MVO-balans dezelfde periode. Dus als u barometerjaren heeft gesplitst in halve jaren kiest u in de MVO-balans ook halve jaren.

Looptijd

Gegevens invullen

Gekoppelde Milieubarometer gegevens

  • Bij een koppeling met de Milieubarometer verschijnen de MVO-balans waarden vanzelf. Dat geldt ook voor gesplitste jaren mits Milieubarometerjaren in dezelfde perioden zijn gesplitst als de MVO-balans; dus als u een of meer barometerjaren splitst in halve jaren en in de MVO-balans ook halve jaren.
  • Verschilt de periode of is een Milieubarometerjaar niet gesplitst dan krijgt u in de MVO-balans geen cijfers (voor die perioden). Het is dus niet verplicht om (alle) jaren in de barometer te splitsen.

Handmatig ingevulde gegevens

  • Voor de gegevens die u met de hand invult in de MVO-balans kunt u de vakjes voor de gesplitste periodes invullen. Dit is niet verplicht, u kunt ze ook leeg laten.
  • Voor iedere indicator is er een kolom voor het jaarcijfer en 2, 3 of 4 kolommen daarachter voor de gesplitste periodes.

Invullen MVO-balans

Grafiek van in periodes gesplitste jaren

Bij de grafieken kunt u via het blauwe knopje bovenaan switchen tussen de jaargrafiek en de periode-grafiek. Dat kan niet door elkaar heen omdat het doelvlak dan niet goed getekend kan worden.

  • Voor de periodegrafiek wordt als basis dezelfde doelinstelling gebruikt als voor de jaargrafiek.
  • Net als voor de jaren kunt u de doelwaarden handmatig aanpassen.

Grafiek MVO-balans halfjaarmonitor

Balans van in periodes gesplitste jaren

U kunt via het blauwe knopje wisselen tussen jaar en periode weergave.

Wilt u, ten behoeve van een rapportage, indicatoren waarvoor geen cijfers per halfjaar/kwartaal zijn ingevuld verbergen in de balans? Ga naar instellingen en zet bij de indicator ‘tonen in balans’ uit. Dit kan ook voor een heel thema tegelijk.

MVO-balans halfjaarmonitor