Invullen gegevens

Ga naar Gegevens

Invullen

  • Vul per indicator de meetwaarde van het vorige kalenderjaar in en eventueel van eerdere jaren.
  • Indicatoren die zijn gekoppeld aan de Milieubarometer nemen automatisch de waarde over uit de Milieubarometer waaraan uw MVO-balans is gekoppeld. Dat is te herkennen aan de grijze kleur van de cijfers. Verschijnen er geen waarden, dan is de Milieubarometer (voor dat jaar) nog niet compleet ingevuld of de efficiencyindicator is ‘uitgezet’ via de finetuning in de Milieubarometer.
  • Als een jaar meer keren voorkomt in uw Milieubarometer neemt de MVObalans het ‘primaire’ exemplaar van dat jaar. Je herkent dit in de Milieubarometer aan de blauwe ‘1’ achter het jaartal bij “Beheer>barometers”. Via jaar wijzigen in de Milieubarometer kunt u een jaar primair maken.
  • In de legenda links tonen de gekleurde vierkantjes hoe het er met die indicator voor staat in het laatste jaar waarvoor een waarde is ingevuld. De betekenis van de kleuren is hetzelfde als in de grafiek.