Grafieken

Selecteer in de linkerkantlijn een indicator om de grafiek daarvan te zien. Deze indicator wordt dan donkerblauw. Een grafiek geeft de vordering per indicator weer. De meetwaarden zijn de bolletjes waarvan de kleur aangeeft aan hoe goed het gaat ten opzichte van de ambitie.

ISO14001-indicator-CO2-grafiek

  • Rood: als het buiten het groene doelvlak ligt èn de score ‘minder goed’ is dan vorig jaar.
  • Oranje: als het buiten het groene doelvlak ligt èn de score ‘beter’ is dan vorig jaar.
  • Lichtgroen: als het binnen het groene doelvlak ligt maar de score ‘minder goed’ is dan vorig jaar.
  • Groen: als het binnen het groene doelvlak ligt of op de rand èn de score ‘beter’ is dan vorig jaar.

Doel is om in het groene vlak terecht te komen en te blijven. Onder de grafiek staan twee tekstvakken waarvan u de tekst kunt wijzigen.

  • links de toelichting op de gekozen indicator en de doelwaarden.
  • rechts kunt u een toelichting op het al dan niet behaalde doel geven.

Naast de grafiek kunt u in de eerste kolom met vakjes uw meetwaarden invullen, net als bij ‘gegevens’. Zodra u één meetwaarde heeft ingevuld berekent de MVO-balans automatisch doelwaarden en toont hij in de grafiek een doelvlak. De automatische berekening kunt u (per indicator) aanpassen, zie ‘aanpassen doelen’. De vakjes met automatisch berekende doelwaarden hebben een groene achtergrond.

Let op: Doelwaarden worden afgerond getoond, de precieze waarde is vaak net iets hoger of lager dan wat er in de tabel staat. Hierdoor zijn bolletjes soms rood ook al lijkt de meetwaarde gelijk aan de doelwaarde. U kunt dit controleren door te klikken op de doelwaarde, dan ziet u de ‘precieze’ doelwaarde.