Handleiding

In de linkerkantlijn staan de onderdelen van de handleiding. Deze sluiten aan bij de logische volgorde om met de MVO-balans te beginnen:

  1. Selecteren MVO-thema’s en -indicatoren voor je bedrijf.
  2. Aanpassen van indicatoren naar eigen smaak en situatie.
  3. Invullen van van meetwaarden per indicator van één of meer jaren.
  4. Bekijken grafieken en waar nodig de doelvlakken aanpassen.
  5. Beoordelen van de balans die de MVO-balans samenstelt.

Een ingevulde MVO-balans levert twee resultaten: grafieken per indicator en een balans van alle indicatoren samen. Een voorbeeld: De ambitie is om het evenwicht tussen het aantal vrouwen en mannen in de organisatie te bewaren. Doel is om in het groene vlak terecht te komen en te blijven. De meetwaarden zijn de bolletjes waarvan de kleur aangeeft aan hoe goed het gaat ten opzichte van de ambitie.

Daarnaast is er de balans. De balans laat van alle indicatoren in een oogopslag zien hoe het met de MVO-ambities gaat. Alle ingevulde jaren wordt getoond. De kleurcodering is hetzelfde als in de grafieken per indicator.