CO2-reductieplan met hulp van de MVO-balans

Scope 1 en 2 Milieubarometer Engie

ENGIE Services Nederland heeft een CO2-reductieplan opgesteld en gepubliceerd. Dit is een van de eisen van het CO2-Prestatieladdercertificaat. Het CO2-reductieplan bestaat uit een CO2-emissie analyse en de klimaatambitie voor de periode 2016-2019. Met de Milieubarometer bepaalt ENGIE jaarlijks haar CO2-footprint. De MVO-balans brengt de voortgang op de reductiedoelen helder in beeld.

Vaststellen realistische CO2-reductiedoelen

De lastigste stap bij het opstellen van een CO2-reductieplan is het vaststellen van CO2-doelen.
ENGIE stelde als nulmeting een CO2-footprint over 2013 op. Vervolgens inventariseerde zij de mogelijke besparingsmaatregelen en het besparingspotentieel. ENGIE services ontplooit 3 zeer uiteenlopende activiteiten en heeft daarvoor aparte reductiedoelen en indicatoren geformuleerd.

Basisactiviteiten monitoren: CO2-uitstoot per gewerkt uur

Voor bedrijven met continu wisselende projecten, zoals ENGIE, is een absolute CO2-reductiedoelstelling niet werkbaar. Daarom heeft ENGIE samen met Adviesbureau Dé CO2-adviseurs, aparte doelen benoemd voor 3 uiteenlopende activiteiten. De indicator ‘CO2-uitstoot per gewerkt uur’ blijkt geschikt voor de ‘basisactiviteiten’ (bouw en onderhoud van (elektro)technische installaties). Het doel is om in 2019 28,6% minder CO2 uit te stoten dan in 2016, uit de bijbehorende MVO-balans grafiek blijkt dat ENGIE goed op weg is.

Datacenters monitoren: CO2-uitstoot per verhuurde m2

Voor het onderdeel datacenterverhuur van ENGIE blijken ‘gewerkte uren’ geen geschikte schaalfactor. De CO2-uitstoot wordt vooral bepaald door het gebruik van de datacenters. Het plan is daarom de CO2-uitstoot ‘per verhuurde vierkante meter’ te gaan monitoren. Omdat deze gegevens nog niet beschikbaar zijn wordt de CO2-uitstoot van de datacenters nog absoluut weergeven (zie grafiek). Het verbeteren van de monitoring is onderdeel van het CO2-reductieplan. Zodra het aantal verhuurde vierkante meter bekend is kan ENGIE de CO2-indicator in de MVO-balans met een druk op de knop schalen en direct de aanpassingen in de grafieken bekijken en analyseren.

Energy Solutions monitoren: CO2-uitstoot per geleverde GJ warmte & koude

Een tweede indicator gaat over de resultaten van het bedrijfsonderdeel ENGIE Energy-Solutions. Zij leveren met behulp van WKO’s warmte- en koude aan gebouwen. De gekozen indicator is ‘kg CO2 per geleverde GJ warmte of koude’. Uit de MVO-balansgrafiek blijkt een toename sinds 2013. De toename komt doordat sinds 2013 ook het onderhoud van de WKO in beheer is gekomen. Daarnaast is er aan een aantal ondergrondse WKO-bronnen extra warmte toegevoegd om het evenwicht te herstellen.

CO2-Prestatieladder-indicatoren toevoegen

Als uw bedrijf net als ENGIE een CO2-reductieplan gaat opstellen dan kunt u gebruik maken van dit profiel in de MVO-balans. ENGIE heeft de indicator ton CO2/productie-eenheid meegenomen en dit aangepast naar haar eigen specifieke productie-eenheden. U vindt het lijstje met indicatoren bij instellingen achter ‘Kies uit indicatoren voor branche of profiel’.