De relatie tussen de MVO-balans en De MVO-Wijzer

De MVO-Wijzer heeft de ISO 26000 richtlijn vertaald voor het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het is een pragmatisch instrument waarmee je een MVO-nulmeting, MVO-zelfevaluatie en/of een MVO-Certificering kunt uitvoeren.

De MVO-balans sluit naadloos op De MVO-Wijzer aan doordat in overleg met deze organisatie een speciaal profiel is samengesteld. Hierin vind je een lijst MVO-indicatoren geordend volgens de indeling van De MVO-Wijzer.

Indeling van De MVO-Wijzer

MVO-wijzer

  1. Gedragscode
  2. Wet- en regelgeving
  3. Goed bestuur
  4. Personeel
  5. Klanten
  6. Omgeving
  7. Keten
  8. Milieu
  9. Communicatie

Suggesties voor MVO-indicatoren

Voor ieder van de negen hoofdstukken in De MVO-Wijzer geeft de MVO-balans diverse suggesties voor indicatoren. Hierdoor klik je in no time een bruikbare lijst MVO-indicatoren bij elkaar. Afhankelijk van je bedrijfstak en eigen prioriteiten kunt je ook voorbeeld-indicatoren uit andere profielen toevoegen aan de MVO-balans.

Je kunt alle gekozen MVO-indicatoren daarna nog aanpassen: titel, eenheid, toelichting, alles is wijzigbaar. Je kunt dus ook zelf bedachte indicatoren toevoegen.

Meetbare MVO-doelen stellen en monitoren

De MVO-balans doet automatisch suggesties voor doelstellingen per indicator, bijvoorbeeld 3% energiebesparing per jaar. Je kunt dit naar eigen inzicht aanpassen. Vervolgens monitor je eenvoudig je voortgang op de gekozen MVO-indicatoren ten opzichte van de doelen.

De MVO-balans sluit goed aan bij onze praktische, pragmatische en laagdrempelige aanpak voor het MKB
Sonja Akkerman, bestuurslid Stichting De MVO-Wijzer