Trainingsvoorwaarden MVO meetbaar maken

Algemeen

 • Uitgangspunt is dat u een MVO-balans heeft of aanmaakt waar u tijdens de training mee kunt werken.
 • U werkt tijdens de training op uw eigen laptop met internetaansluiting.
 • De datum en locatie voor de training wordt in overleg met de trainer vastgelegd.
 • Het is toegestaan een vervanger te sturen.

Kosten

 • De kosten van de training bedragen € 350 (vrijgesteld van BTW) indien deze plaatsvindt op het kantoor van Stimular, Botersloot 177 in Rotterdam.
 • Kosten van in-company training op aanvraag.
 • U ontvangt van ons een factuur voor de traning. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. Zie ook artikel 10 van de Algemene voorwaarden van Stimular, die u op onze website kunt downloaden.

Annulering

 • Na aanmelding voor de training heeft u een bedenktermijn van 14 werkdagen.
 • Wanneer u minder dan 2 weken voor de trainingsdatum annuleert is restitutie niet mogelijk. Wel kunt u op een andere datum alsnog deelnemen aan de training.

Overig

 • Stichting Stimular is voor haar bedrijfsvoering en cursussen geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Op basis daarvan is deze cursus vrijgesteld van BTW.
 • Indien u een klacht heeft over een cursus horen wij dat graag. U kunt eventueel onze klachtenprocedure raadplegen.