De relatie tussen de MVO-balans en CO2-Prestatieladder

De MVO-balans is in combinatie met de Milieubarometer zeer geschikt voor het monitoren van uw CO2-uitstoot conform de eisen van de CO2-Prestatieladder. Met de Milieubarometer berekent u uw CO2-footprint en met de MVO-balans monitort u uw CO2-uitstoot ten opzichte van uw doelstellingen.

CO2-Prestatieladder profiel

Met het CO2-Prestatieladder profiel in de MVO-balans stelt u snel uw eigen CO2-doelen lijst samen. Deze doelen zijn gericht op de verschillende scopes en onderliggende thema’s zoals bijvoorbeeld zakelijk verkeer of mobiele werktuigen. U legt koppelingen met uw Milieubarometer om de CO2-getallen op te halen. De MVO-balans doet automatisch al suggesties voor doelstellingen per indicator, bijvoorbeeld 3% CO2 reductie per jaar. U past dit aan in de door u gekozen doelstellingen. Vervolgens monitort u eenvoudig uw voortgang ten opzichte van uw CO2-doelen.

Halfjaargrafieken van CO2-doelen

Bedrijven met een CO2-Prestatieladder certificaat vanaf niveau 4 rapporteren tenminste halfjaarlijks de voortgang ten opzichte van hun CO2-doelstellingen. In de MVO-balans kunt u kiezen om uw doelen behalve per jaar ook per halfjaar of kwartaal te volgen. Dit combineert u dan met de splitsfunctie in de Milieubarometer waarmee u een heel jaar met één druk op de knop opsplitst in halfjaars footprints. U kunt de splitsing later ook weer ongedaan maken.

Voorbeelden

ENGIE gebruikt de Milieubarometer en MVO-balans voor hun CO2-reductieplan. Het CO2-reductieplan bestaat uit een CO2-emissie analyse en de klimaatambitie voor de periode 2016-2019. Met de Milieubarometer bepaalt ENGIE jaarlijks haar CO2-footprint. De MVO-balans brengt de voortgang op de reductiedoelen helder in beeld. Lees de case van ENGIE services en de CO2-Prestatieladder

Synorga heeft voor de verplichte energiebeoordeling voor de CO2-Prestatieladder de MVO-balans ingezet. Lees meer over de case van Synorga en de energiebeoordeling.