De relatie tussen de MVO-balans en CO2-Prestatieladder

De MVO-balans is in combinatie met de Milieubarometer zeer geschikt voor het monitoren van de CO2-uitstoot conform de eisen van de CO2-Prestatieladder. Met de Milieubarometer berekent je de CO2-footprint en met de MVO-balans monitor je de CO2-uitstoot ten opzichte van de doelstellingen.

CO2-Prestatieladder profiel

Met het CO2-Prestatieladder profiel in de MVO-balans stel je snel je eigen CO2-doelen lijst samen. Deze doelen zijn gericht op de verschillende scopes en onderliggende thema’s zoals bijvoorbeeld zakelijk verkeer of mobiele werktuigen. Je legt koppelingen met de Milieubarometer om de CO2-getallen op te halen. De MVO-balans doet automatisch al suggesties voor doelstellingen per indicator, bijvoorbeeld 3% CO2 reductie per jaar. Je past dit aan in de gekozen doelstellingen. Vervolgens monitor je eenvoudig de voortgang ten opzichte van de CO2-doelen.

Halfjaargrafieken van CO2-doelen

Bedrijven met een CO2-Prestatieladder certificaat vanaf niveau 4 rapporteren tenminste halfjaarlijks de voortgang ten opzichte van hun CO2-doelstellingen. In de MVO-balans kunt je kiezen om je doelen behalve per jaar ook per halfjaar of kwartaal te volgen. Dit combineer je dan met de splitsfunctie in de Milieubarometer waarmee je een heel jaar met één druk op de knop opsplitst in halfjaars footprints. Je kunt de splitsing later ook weer ongedaan maken.

Voorbeelden

ENGIE gebruikt de Milieubarometer en MVO-balans voor hun CO2-reductieplan. Het CO2-reductieplan bestaat uit een CO2-emissie analyse en de klimaatambitie voor de periode 2016-2019. Met de Milieubarometer bepaalt ENGIE jaarlijks haar CO2-footprint. De MVO-balans brengt de voortgang op de reductiedoelen helder in beeld. Lees de case van ENGIE services en de CO2-Prestatieladder

Synorga heeft voor de verplichte energiebeoordeling voor de CO2-Prestatieladder de MVO-balans ingezet. Lees meer over de case van Synorga en de energiebeoordeling.