MVO-balans van Broekema wegenbouw

Milieubarometer Broekema-wegenbouw

Aannemersbedrijf Broekema wegenbouw uit Groningen gebruikt de Milieubarometer om haar milieuprestatie en CO2-footprint in kaart te brengen. Het bedrijf maakt haar ambitie op gebied van milieu en MVO meetbaar met de MVO-balans.

Milieubarometer

Uit de Milieubarometer blijkt dat mobiele werktuigen, zakelijk verkeer en goederenvervoer het grootste deel van de milieubelasting veroorzaken. Maar ook bedrijfsafval, water en elektriciteit zijn significant.

MVO-balans

In de bouwbranche geven steeds meer opdrachtgevers de voorkeur aan bouwbedrijven die CO2-bewust bouwen. Daarom is de CO2-uitstoot de eerste MVO-indicator. Omdat de belangrijkste milieubelasting van het bedrijf bij vervoer zit is hier een apart doel voor opgenomen. En, afvalscheiding is ook een interessante indicator omdat die een maat is voor efficiƫnt gebruik van grondstoffen.

In de MVO-balans vulde Broekema Wegenbouw deze milieudoelen aan met de maatschappelijke indicatoren uit hun bedrijfsbeleid. Hieronder vindt u enkele MVO-balans grafiekjes en helemaal onderaan de complete MVO-balans.

Broekema heeft een CO2-reductiedoelstelling geformuleerd in het kader van de CO2-prestatieladder: 1,5% reductie per jaar. Het betreft de totale CO2-uitstoot (door mobiele werktuigen, zakelijk verkeer, goederentransport, elektriciteit, water en brandstof voor verwarming) ten opzichte van het totaal aan aanneemsommen.

Broekema zit over 2014 ruim op schema om de CO2 uitstoot per jaar 1.5% te verminderen.

Dit kengetal wordt uit de Milieubarometer overgenomen.

Dit percentage geeft aan hoeveel van het bedrijfsafval gescheiden wordt afgevoerd waardoor de grondstoffen kunnen worden gerecycled.

Het doel is om de afvalscheiding elk jaar 5% te verbeteren. Na een dip in 2013 gaat het nu de goede kant op en de verwachting is dat door het gescheiden inzamelen van kunststof het doel in 2017 gehaald gaat worden.

Dit kengetal wordt uit de Milieubarometer overgenomen.

Broekema wil eraan bijdragen dat ook mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben door een handicap of langdurige werkloosheid kunnen werken. Doel: tussen 2012 en 2017 minstens twee werkplekken op die manier invullen. Dit doel is in 2014 al gehaald.

Het streven is om het ziekteverzuim onder het branchegemiddelde van 4.0 te houden. Door een langdurig zieke is dat in 2013 niet gelukt, maar het ging in 2014 weer de goede kant op.

De ontwikkeling van alle negen MVO-doelen van Broekema wordt samengevat in de MVO-balans hiernaast. Het gaat op de meeste punten goed, maar hier en daar moet er nog wel aan getrokken worden om het doel in 2017 te halen. Broekema wegenbouw publiceert dit MVO-balans dashboard ook op hun website.