De relatie tussen de MVO-balans en ISO26000

De MVO-balans helpt je bij het uitkiezen en monitoren van meetbare MVO-indicatoren. De indicatorenlijst in de MVO-balans volgt de indeling van ISO26000, Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.

Kernthema’s van ISO26000

ISO26000

  1. Bestuur van de organisatie
  2. Mensenrechten
  3. Arbeidsomstandigheden
  4. Milieu
  5. Eerlijk zakendoen
  6. Consumentenaangelegenheden
  7. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Suggesties voor MVO-indicatoren

MVO-balans-winkel Bij ieder Kernthema geeft de MVO-balans suggesties voor indicatoren. Afhankelijk van je bedrijfstak en eigen prioriteiten voegt je een of meer van deze voorbeeld-indicatoren toe aan je MVO-balans.

Je kunt de gekozen MVO-indicatoren daarna nog aanpassen: titel, eenheid, toelichting, alles is wijzigbaar. Je kunt dus ook zelf bedachte indicatoren toevoegen.

Meetbare MVO-doelen stellen en monitoren

De MVO-balans doet automatisch suggesties voor doelstellingen per indicator, bijvoorbeeld 3% energiebesparing per jaar. Je kunt dit naar eigen inzicht aanpassen. Vervolgens monitor je eenvoudig je voortgang op de gekozen MVO-indicatoren ten opzichte van de doelen.

Voorbeeld

Installatiebedrijf Paree wilde een ISO26000 zelfverklaring opstellen. De MVO-balans gaf houvast bij het selecteren van kwantitatieve MVO-indicatoren passend in de ISO-26000 structuur.
Lees de case van Paree

“Als ik de indicatoren van de ISO-26.000 richtlijn op de werkvloer toepas, dan snapt vrijwel niemand waar het over gaat. De indicatorvoorbeelden uit de MVO-balans zijn veel concreter en daarom dus bruikbaarder.”
Robert Baaij, Hoofd Technische Dienst bij de Goudse Schouwburg